ANTONI CAMARASA BENSENY

1957  SANTALINYA (Lleida)

La seva obra és una visió entre tendra i humorística de la naturalesa que té els seus orígens en les vivències de l’artista al camp on va viure fins als 16 anys. Els animals estan pintats d’una manera primitivista, molt sintètica. No en va una de les influències que reconeix el propi artista és la de Dubuffet, del com assumeix certes característiques formals. Els animals i elements de la naturalesa són una excusa per treballar la matèria.
El resultat és un treball espontani i rigorós d’expressió. La seva obra connecta amb el treball d’altres artistes actuals propers a una expressió primitivista del contemporani.

Su obra es una visión entre tierna y humorística de la naturaleza que tiene sus orígenes en las vivencias del artista en el campo donde vivió hasta los 16 años. Los animales están pintados de una manera primitivista, muy sintética. No en vano una de las influencias que reconoce el propio artista es la de Dubuffet, del cual asume ciertas características formales. Los animales y elementos de la naturaleza son una excusa para trabajar la materia.
El resultado es un trabajo espontáneo y riguroso de expresión. Su obra conecta con el trabajo de otros artistas actuales próximos a una expresión primitivista de lo contemporáneo.

CURRICULUM PDF